Conclusions i resums jornades de La ciutat oblidada

Posem de manifest que avui a Barcelona no existeix un projecte global de ciutat; que el que tenim avui és fruit d’un model esgotat. Constatem que en el nostre territori, fins ara s’ha construït una ciutat amb plans parcials, i que en línies generals, la zona nord-est de la ciutat ha estat Oblidada pels governs de la ciutat.

Continua llegint