La línia 9 i la línia 10 del Metro

El perquè de la línia 9 i la línia 10

Al final del segle passat la xarxa de metro de Barcelona presentava unes mancances històriques a causa de dificultats tècniques per a la realització d’alguns trams i noves necessitats per l’aparició de llocs singulars que necessiten comunicació amb el transport públic

3a35766b3d1a392770d636ba171cfcb3Tradicionalment havia barris densament poblats de l’àrea metropolitana que no disposaven de metro per la dificultat tècnica i econòmica de realitzar les línies. Teníem Santa Coloma de Gramenet, que només estava comunicada per la línia 1 del metro, Badalona, que només tenia la línia 2 del metro, el barri del Bon Pastor, l’Hospitalet de Llobregat, la Zona Franca i El Prat. L’aparició de la nova estació a la Sagrera del Tren d’Alta Velocitat, les Fires, el Port i l’Aeroport, que tampoc disposaven d’aquest servei, a més a més que la xarxa de metro de Barcelona era molt radial i que a la part nord no hi havia cap línia que relligués les existents, tot això va portar al projecte de la línia 9 i la línia 10 del metro.

Continua llegint

MAPA ESCOLAR DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU CONCLUSIONS I DEMANDES

“DE LES PROTESTES A LES PROPOSTES”

La Comunitat Educativa i La Coordinadora d’Ampa del districte de Sant Andreu reclamem, una nova escola d’infantil i primària i dos instituts per donar resposta al dèficit crònic en l’oferta d’ensenyament públic que pateix el nostre districte. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi que hem presentat  l’Ateneu L’Harmonia Casal de Sant Andreu de Palomar.

L’estudi demostra amb dades oficials que la demanda creixent de places durant aquests últims anys tant a primària com a secundària, Tapa Mapano s’ha vist acompanyada d’una oferta proporcional. A més, l’informe evidencia el desequilibri que hi ha entre la demanda de places i l’oferta inicial als centres públics per part del Consorci de Educació de Barcelona (CEB); davant d`aquesta situació l’Administració sempre ha optat a primària per l’augment de ràtio fins 27 alumnes en algunes ocasions i/o implantació de grups addicionals, que es coneix popularment com “bolets” . Una situació inadmissible i que es repeteix any rere any des del curs 2008-2009 fins el curs actual (8 anys) i que podem definir com a crònica. Hem de tenir en compte també que en el pas de primària a secundària hi ha una diferència entre el nombre de grups aula que inicialment es preveuen (determinats per la quantitat d’alumnes escolaritzats a 6è de primària) i els reals que s’acaben necessitant, atès que la demanda final és inferior a l’esperada inicialment.

Aquest desequilibri entre oferta i demandaa la secundària pública porta moltes famílies a optar per escoles privades concertades on sí que troben una plaça, cal donar continuïtat metodològica entre la primària i la secundària pública. A tall d’exemple, al curs 2014-2015 hi ha una ocupació a 6è de primària de 564 alumnes i una oferta de 450 places a 1r ESO, d’acord amb aquests càlculs, falten al districte de Sant Andreu 114 places públiques, percentual un 10%. És per això que, reclamem l’inici immediat d’obres del nou Institut Marti Pous a la Fabra i Coats i començar la rehabilitació de l’Institut Cristòfol Colom, sent l’únic institut públic que té el barri de Bon Pastor

Continua llegint