Curs 2015-2016

Aquest curs 2015-2016 hi ha al barri de la Sagrera 39 famílies d’educació infantil pública no previstes en la planificació inicial que s’hauran d’encabir en excés sobre els grups que tenen altres centres, es a dir, l’anomenat augment de ràtio fins a 26 o 27 nens/es per aula, o bé muntar aules addicionals, els anomenats *bolets. Aquest any han decidit muntart aula addicional (p3) “bolet” a l’Escola Congrés-Indians.

educació secundària pública 22 famílies queden fora, repartides en segones i terceres opcions.. entre la púbica i la concertada.

Volem afegir un comentari a aquestes dades, com cada any, hi ha una mancança com a mínim de 2 línies a primària, és a dir, demanem una escola pública nova.

Preinscripció educació infantil

Escola Grups Places Demanda Diferència
Escola Congrès-Indians 2 50 87 -37
Escola Ferran i Clua 2 50 51 -1
Escola El Sagrer 2 50 76 -26
Escola Emili Juncadella 1 25 8 17
Escola L’Estel 1 24 29 -5
Escola Octavio Paz 1 25 15 10
Escola La Pegaso 2 48 36 12
Escola Pompeu Fabra 1 25 34 -9
Total Pùblica 12 297 336 -39
 Escola Grups Places Demanada Deferència
Arrels 2 50 52 -2
Joan Roca 1 25 24 1
Mare de Déu dels Angels 3 75 83 -8
Ramon Llull 1 25 12 13
Total Privada concertada 7 175 171 4

Preinscripció educació secundària

Escola Grups Places Demanda Diferència
Institut Joan fuster 3 86 75 11
Institut l’Alzina 3 82 84 -2
Institut Princep de Viana 3 90 121 -31
Total Pùblica 9 258 280 -22
Escola Grups Places Demanda Diferència
Arrels 2 9 7 2
Mare de Déu dels Angels 3 7 7 0
Montlau 2 58 40 18
Ramon Llull 1 5 1 4
Joan Roca 2 60 40 20
Total Privada concertada 10 139 95 44