Curs 2014-2015

Pel que fa la preinscripció de primària i secundària d’escola pública als barris de la Sagrera-Navas i Congrès-Indians,  aquest any l’oferta i demanda global ha estat bastant equilibrada. Segons dades del Consorci d’Educació de Barcelona, però tot i així, 47 famílies de primària i 11 famílies de secundària han vist truncades les seves expectatives d’escola desitjada demanada en primera opció, i que el consorci anirà recol.locant en segones, terceres i quartes opcions sol.licitades per les famílies.

Cal reflexionar sobre el tancament definitiu de l’escola Rosa del Vents. Aquest curs es combinen el tancament de l’Escola Rosa dels Vents al barri de la Sagrera i el trasllat de l’Escola Congrés-Indians (fins llavors en barracons) al mateix edifici, per tant perdem una escola al districte.

Un altra dada a tenir en compte, el curs 2012-2013 el tancament d’una línia a l’escola Pegaso passant de tres línies a dues línies, amb criteris no compartits amb el Consoci d’Educació i que provoca increments de ràtio a les escoles més properes.

Preinscripció educació infantil

Escola Grups Places Demanda Diferència
Escola Ferran i Clua 2 50 42 8
Escola El Sagrer 2 52 73 -21
Escola Emili Juncadella 1 25 20 5
Escola L’Estel 1 26 22 4
Escola Octavio Paz 1 25 17 8
Escola La Pegaso 2 52 37 15
Escola Pompeu Fabra 1 25 39 -14
Escola Congrès-Indians 2 52 64 -12
Total Pùblica 12 307 314 -7
Escola Grups Places Demanda Diferència
Arrels 2 50 51 -1
Joan Roca 1 25 34 -9
Mare de Déu dels Angels 3 75 78 -3
Ramon Llull 1 25 14 11
Total Privada concertada 7 175 177 4

Preinscripció educació secundària

Escola Grups Places Demanda Diferència
Institut Joan fuster 3 90 95 -5
Institut l’Alzina 3 90 96 -6
Institut Princep de Viana 3 90 84 6
Total Pùblica 9 270 275 -5
Escola Grups Places Demanda Diferència
Arrels 2 12 5 7
Mare de Déu dels Angels 3 10 7 3
Montlau 2 58 85 -27
Ramon Llull 1 4 2 2
Joan Roca 2 53 31 22
Total Privada concertada 10 137 130 7