PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DELS EQUIPAMENTS A L’ENTORN:

CARRER HONDURES / PASSATGE BOFARULL / GRAN DE LA SAGRERA

ENCAIX EN EL BARRI:

El conjunt d’equipaments situats en l’encreuament dels carrers Hondures amb Josep Estivill (Nau Ivanow Espai30 I Poliesportiu La Sagrera) es troben en una posició estratègica entre els barris de La Sagrera i Navas, a 250 m de la futura estació intermodal de La Segrera.

Pensem que cal potenciar l’eix de vianants entre Meridiana i l’estació pels carrers Bofarull, plaça d’Islàndia i Josep Estivill fins a l’estació, i també, des de la placeta dels jardins Maria Soteres, Josep Estivill i fins a l’estació. Al mig d’aquest recorregut trobem els equipaments.

Es important la pacificació del carrer Josep Estivill en el tram entre Hondures i Costa Rica, que és on hi ha els equipaments. Es tracta d’urbanitzar en plataforma única els espais públics, recollint també els passatges existents i els creats en la proposta.

2. Equipaments. Programa de necessitats

Es proposa el següent programa d’equipaments:

A la illa 1, J. Estivill – Hondures – Ciutat d’Elx – Pge. Bofarull:

  • Nau Ivanow. Equipament cultural -Espais de creació-
  • Espai 30. Equipament cultural i social

A la illa 2, J. Estivill – carrer Gran de la Sagrera – Hondures:

  • Poliesportiu La Sagrera. Equipament esportiu
  • C.A.P. Equipament sanitari

Document proposta: