Comença la urbanització de carrers a l’entorn de l’estació de la Sagrera

Després de prop de dos anys des que se’ns va presentar a l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera el projecte d’urbanització dels entorns de l’estació de La Sagrera, en la zona de la continuació del carrer Garcilaso i el carrer Berenguer de Palou, i un any després de ser presentat en un Consell de Barri, sembla que ara va de debò. Abans de l’estiu se’ns va comunicar que s’havia fet la licitació del projecte i després de l’estiu ja vam poder fer un cop d’ull als centenars de pàgines de què consta un projecte complex com és aquest. El 13 d’octubre, l’Ajuntament, en una nota de premsa, ha fet públic que el dia 14 començaran les obres definitivament. Com en aquestes dates estem elaborant la revista, desitgem poder comprovar a la seva sortida al carrer que la informació consistorial és encertada. De moment, i aprofitant moltes de les dades del projecte que apareixen també en la nota de premsa, us farem una presentació de les obres previstes. Com la previsió és d’un any i mig, tindrem altres ocasions en aquesta publicació de fer un seguiment sobre el que es faci i sobre si els veïns i l’AVV tenim observacions a fer, perquè ja sabem que sobre el paper les coses es veuen d’una manera i quan posem mans a l’obra de vegades els resultats no són els esperats o apareixen sorpreses no contemplades abans.
Les obres de transformació d’aquesta zona afectaran els carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou, entre els carrers de Costa Rica i de Ferran Turné i serviran per millorar l’espai urbà que envolta la futura estació intermodal. Els treballs, impulsats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat per encàrrec de l’Ajuntament, comptaran amb una no menyspre-able inversió de 6,9 milions d’euros i acabaran, segons els tècnics, el primer trimestre de 2021. Es preveu millorar l’acces-sibilitat, incorporar un carril bici a l’interior de l’àmbit, crear noves zones d’estada i col·locar nou arbrat i mobiliari urbà.

L’àmbit afectat, segons dades oficials, és de més de 20.000 m2 ubicat en l’àrea de transformació de la futura estació de La Sagrera.

A més, d’aquí uns mesos i de forma continuada amb les obres que s’inicien ara, esperem que s’executaran les obres per obrir dos nous vials de connexió, un d’ells el carrer de Josep Estivill (si recordem, ja fa uns mesos que es van enderrocar els edificis que obstaculitzaven aquesta obra i aquest estiu s’han efectuat obres a la nau Ion de l’Espai 30 per tal de preparar l’espai del carrer i poder començar la seva obertura). El pro-jecte té com a objectiu bàsic millorar l’espai urbà d’aquesta part del barri, força deixada i abandonada en aquests últims anys, i permetre una millor connexió entre diversos vials que se situen al voltant de la ferida urbana que fa anys que afecta el veïnat com a conseqüència de les obres de construcció de l’estació, que segueixen avançant, lentament, a dia d’avui. Les dades econòmiques que es mouen en aquest projecte ens diuen que aquestes urbanitzacions comptaran amb un pressupost de 6,9 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament n’aportarà 1,76 milions, i els 5,14 restants provenen de les quotes ur-banístiques derivades del sector en transformació de l’Entorn Sagrera. La previsió és que les actuacions finalitzin el primer trimestre de 2021 (qui sap si les podrem donar per acabades i inaugurades a les Festes de la Primavera d’aquell any). En concret, el carrer Gran de la Sagrera –tram Costa Rica-Gar-cilaso– tindrà una calçada central formada per tres carrils i dos sentits de circulació –carril mixt en sentit sud, carril de vehi-cles en sentit nord i carril bus en sentit nord–. Hem de dir, com a AVV, que no som partidaris d’aquest doble sentit i esperem que en un futur, quan les vies que han d’envoltar l’estació estiguin acabades, el carrer Gran de la Sagrera pugui pacificar-se com s’ha fet amb l’homòleg de Sant Andreu. La vorera mar, en molt estat en l’actualitat, serà de 5 m d’amplada i comptarà amb elements de jardineria, enllumenat i mobiliari, i la vorera muntanya es reposarà parcialment fins a una amplada de 2,20 m, coincidint amb el límit dels parterres existents. Pel que fa al carrer de Garcilaso entre Gran de la Sagrera i un nou vial que el connectarà amb el carrer Clara Zetkin–, hi haurà dues zones. Primera: per sota del carrer Berenguer de Palou, i com a conseqüència de l’obertura parcial d’aquest carrer, aquest tram es convertirà en un cul de sac, i per tant, la distribució de l’espai estarà format per dues fileres d’aparcament adjacents a la vorera i a la mitjana central en ambdues calçades. Segona: entre Gran de la Sagrera i Berenguer de Palou, al costat Besòs hi haurà un cordó d’aparcament i un carril bici bidireccional de 2,5 m adjacent a la vorera (que seguirà el ja existent fins a la Meridiana) i un carril de circulació de 3,5 m, mentre que al costat Llobregat hi haurà dos carrils de circulació i un de bus adjacent a una vorera de 6,6 m. Entre les dues calçades es construirà una mitjana central de 2 m d’amplada amb arbrat alineat. La vorera Besòs tindrà 8,9 m d’amplada i es disposaran 3 fileres d’arbrat combinats amb parterres i zones d’estada, en coherència a les preexistents en el tram que va fins a la Meridiana. El carrer de Berenguer de Palou tram Garcilaso-Ferran Turné es renovarà per complet. La vorera muntanya tindrà una amplada variable de 4,3 a 6,8 m i disposarà d’arbrat i enllumenat. La calçada central, de 5,8 m, tindrà dos carrils un de vehicles i un carril bus i un únic sentit de circulació. Hi haurà una terciana d’uns 3 m que integrarà una filera de til·lers ja existents (i que s’allargarà fins a Garcilaso amb la plantació de nous til·lers) i dues parades de bus, i un carril bici bidirec-cional de 2,7 m entre la terciana i la vorera mar, de 4 m i on s’instal·laran només punts de llum. La urbanització es completarà mitjançant l’obertura parcial de dos eixos de vianants més que permetran l’accés a l’interior de l’àmbit. I també incorporaran carrils bici per possibilitar el desplaçament amb bicicleta per tot el nou entorn urbanitzat. La primera obertura nova servirà per donar continuïtat al futur carril bici que transcorrerà per calçada al carrer Gran de la Sagrera. I en una segona fase d’obres que començarà d’aquí a uns mesos es preveu obrir el carrer de Josep Estivill per con-nectar la cruïlla del carrer Gran de la Sagrera i el carrer Baixada de la Sagrera amb el carrer Garcilaso, a l’altura del carrer Berenguer de Palou. Aquesta segona obertura connectarà el carrer de Garcilaso i el carrer de Clara Zetkin, per darrere de la promoció de pisos que s’està construint i el Casal de Barri Torre de la Sagrera. En totes les actuacions es preveu implantar arbrat nou d’alineació, mobiliari i punts de llum sobre columnes d’enllumenat per aconseguir millorar la mobilitat del vianant, pacificar el trànsit rodat i dotar la urbanització de l’àmbit d’un alt grau de qualitat.
Per dur a terme totes aquestes obres s’hauran de fer moltes altres tasques complementàries i totalment necessàries, com l’adequació de les xarxes de serveis a la nova situació urbanística (clavegueres, semàfors, xarxa de reg, fibra òptica, xarxa d’aigua potable, xarxa de gas natural, línies telefòniques…), demolicions i enderrocs, moviments de terres (tant en els carrers ja existents com en els de nova construcció), guals, litzacions… Haurem d’estar atents perquè se segueixin tots els protocols d’horaris i sorolls, i que es constitueixi una comissió de seguiment d’obres on els veïns puguem estar al dia de les obres i evitar modificacions del projecte inicial sense previ avís (cosa a la qual ens tenen acostumats, desgraciadament, els diversos consistoris que hem tingut).
Un element important del projecte és que contempla la recuperació i implantació de la Font de can Gaig. Obra de l’arquitecte barcelonès Antoni Rovira i Trias l’any 1865, és una font de pedra ubicada originalment a prop del Rec Comtal, concretament a la cruïlla actual del carrer Gran de la Sagrera i el carrer Garcilaso. La font va esdevenir durant molt anys un punt de trobada al barri de la Sagrera. L’any 2001, es va retirar com a conseqüència del desús, les obres del voltant i l’estat de conservació amb la voluntat de buscar una nova ubicació per a un dels signes d’identitat del barri (actualment el que queda de la font es troba a un magatzem municipal, segons les pro-ves fotogràfiques a què hem pogut accedir). Amb les noves urbanitzacions, la ubicació prevista se situa a la vorera nord del carrer de Garcilaso, al tram entre el carrer Gran de la Sagrera i el de Berenguer de Palou, orientada en direcció al carrer Gran de la Sagrera i integrada en una de les zones d’estada previstes. D’aquesta manera, es recuperarà una ubicació similar a l’original de la font. Abans d’instal·lar-la de nou, es netejaran i restauraran els elements que en formen part, i es connectarà a la xarxa d’aigua perquè torni a estar en funcionament. Com veieu el projecte és llarg en el temps i complex en la seva implantació, per tant, tindrem altres ocasions per poder parlar d’ell i concretar més i millor algunes de les dades que us hem ofert aquí. Com diuen en les sèries televisives: continuarà…

REDACTOR: AGUSTÍ CARRILLO, AMB DADES BASADES EN DOCUMENTACIÓ PUBLICADA PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s